Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

GENEL BİLGİLER

Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 20 Mart 2012 tarihi itibari ile araştırma başvurularını kabule başlamıştır. 15 günde bir toplantı yapılacaktır.

Yönerge

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

Etik Kurul Yönergesi

Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları

Klinik Araştırmalara ilişkin Etik Kurula Yapılacak olan başvuru şekli ve sunulacak belgeler hakkında kılavuz

Tıbbi Cihazda Klinik Araştırmalar

Üyeler

Ünvanı Adı - Soyadı Uzmanlık Alanı Görevi Çalıştığı Kurum Sekretaryanın Bulunduğu İl Üyenin Çalıştığı İl
Prof. Dr. Nermin ERSOY Deontoloji Etik Kurul Başkanı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KOCAELİKOCAELİ
Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK Endokrinoloji Etik Kurul Başkan Yardımcısı Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiKOCAELİKOCAELİ
Prof. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT Periodontoloji Üye Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiKOCAELİKOCAELİ
Doç. Dr. İpek K. ÇELİKYURT Farmakoloji Bilgilendirmeden Sorumlu Üye Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KOCAELİKOCAELİ
Doç. Dr. Ayşe KARSON Fizyoloji Üye Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KOCAELİKOCAELİ
Doç. Dr. Selim ÖNCEL Çocuk Sağlığı ve Hast. Üye Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KOCAELİKOCAELİ
Doç. Dr. Kemal Tolga SARAÇOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üye SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi KOCAELİKOCAELİ
Uzm. Dr. Berna AYAKTA ŞERİFİ Halk Sağlığı Üye ASCAP, İl Sağlık Müdürlüğü KOCAELİKOCAELİ
Avukat Ersayın IŞIK Hukuk Avukat Kocaeli Barosu KOCAELİKOCAELİ
- Yasemin ÜLSOY Sağlık meslek Mensubu olmayan üye Hasta Hakları Temsilcisi Sivil Üye KOCAELİKOCAELİ

Sekretarya:

Adı Soyadı Eğitim Durumu
Hasan Serhat KIROĞLU  Lisans

Mevzuat

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirisi

Hasta Hakları Yönetmeliği

İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu

Katılımcı Gönüllülerin Hakları

Merkezi Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları

Toplantı Takvimi

Tarih
08 Ocak 2019
22 Ocak 2019
05 Şubat 2019
19 Şubat 2019
05 Mart 2019
19 Mart 2019
02 Nisan 2019
16 Nisan 2019
30 Nisan 2019
14 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019
11 Haziran 2019
25 Haziran 2019
09 Temmuz 2019
23 Temmuz 2019
06 Ağustos 2019
03 Eylül 2019
17 Eylül 2019
24 Eylül 2019
01 Ekim 2019
15 Ekim 2019
05 Kasım 2019
19 Kasım 2019
03 Aralık 2019
17 Aralık 2019
31 Aralık 2019

İletişim

Serhat KIROĞLU
Tel: 0262 303 74 50

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors