Yönerge

Yönerge

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

Etik Kurul Yönergesi

Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları

Klinik Araştırmalara ilişkin Etik Kurula Yapılacak olan başvuru şekli ve sunulacak belgeler hakkında kılavuz

Tıbbi Cihazda Klinik Araştırmalar

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors