Yönerge

Yönerge

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirisi

Hasta Hakları Yönetmeliği

İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu

Katılımcı Gönüllülerin Hakları

Merkezi Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors