Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu

GENEL BİLGİLER

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KOÜ HADYEK), 23.06.2016 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatına göre kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesinde deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların KOÜ HADYEK tarafından onaylanmış olması zorunludur. Etik Kurula başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının KOÜ HADYEK sekreterliğine teslim edilmesi ve aynı belgenin e-posta ile sekreterlik adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.


B Kategorisindeki araştırmacıların deney hayvanları ile araştırma yapabilmesi için "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" almaları zorunludur.

Araştırmacıların hayvan deneyleri kullanım sertifikası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 80 saatlik eğitim programı şeklinde olmalıdır (2019/3).

Yönerge

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ

Üyeler

Unvanı /Adı Soyadı Nitelikleri Birimi Etik Kurul Görevi
Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ Tıp Fakültesi Temsilcisi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkan
Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI Tıp Etiği Uzmanı KOÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Başkan Vekili
Vet. Hekim Cüneyt ÖZER Hayvan deneyleri konusunda en az 1 yıl deneyimli, deney hayvanı yetiştirilmesi, üretilmesi ve bakımından sorumlu, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip,tam gün çalışan veteriner hekim KOÜ Deneysel Tıp Araştırma Birimi(KOÜ DETAB) Raportör
Prof. Dr. Tijen UTKAN Deney Hayvanları Araştırma Birimi Temsilcisi In vivo hayvan deneylerinde deneyimli (en az 1 yıl) Farmakoloji Uzmanı KOÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Deney Hayvanları Araştırma Birimi (KOÜ DETAB) Başkanı Üye
Yrd. Doç. Dr. Sabri CORA
 Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi KOÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti AD Üye
Yrd. Doç. Dr. Fevzi UÇKAN Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi KOÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji AD Üye
Prof. Dr. Zafer CANTÜRK In vivo hayvan deneylerinde deneyimli (en az 1 yıl) Genel Cerrahi Uzmanı KOÜ Tıp FakültesiGenel Cerrahi AD Üye
Prof. Dr. Melda YARDIMOĞLU YILMAZ In vivo hayvan deneylerinde deneyimli (en az 1 yıl) Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı KOÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD Üye
Doç. Dr. Canan BAYDEMİR Biyoistatistik Uzmanı KOÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD Üye
Yrd. Doç. Dr. Gürler AKPINAR Genetik araştırmalarda deneyimli Tıbbi Biyoloji Uzmanı KOÜ Tıp FakültesiTıbbi Biyoloji AD Üye
Av. Hakkı Çağdaş ERTURAN Kocaeli Üniversitesi ile çıkar ilişkisi bulunmayan, sivil toplum kuruluşuna kayıtlı, T.C. vatandaşı üye Sivil toplum kuruluşu üyesi (Kocaeli Barosu) Üye
Asiye ASLAN Kendisi ve birinci derece yakınları deney hayvanları ile çalışmayan, KOÜ ile çıkar ilişkisi bulunmayan, T.C. vatandaşı sivil üye Emekli Öğretmen Üye

Sekretarya:

Adı Soyadı
Ece TELLİ KOLDEMİR

Başvuru Formu

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (KOÜ HADYEK) BAŞVURU FORMU

Yönerge

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

Hayvanları Koruma Kanunu

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Deney Hayvanları Yönetmeliği

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Deney Hayvanları Yönetmeliğinin Uygulama Talimatı

İletişim

KOÜ HADYEK SEKRETERİ
Ece KOLDEMİR
Tel: 0262 303 70 14
Adres: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Kocaeli

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors