Yönerge

Yönerge

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

Hayvanları Koruma Kanunu

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Deney Hayvanları Yönetmeliği

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Deney Hayvanları Yönetmeliğinin Uygulama Talimatı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors