Hakkımızda

Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KOÜ HADYEK), 24.08.2006 tarihinde kurulmuş ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun 01.12.2008 tarih ve 09 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kocaeli Üniversitesinde deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların KOÜ HADYEK tarafından onaylanmış olması zorunludur. Etik Kurula başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının KOÜ HADYEK sekreterliğine teslim edilmesi ve aynı belgenin e-posta ile sekreterlik adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors