Hakkımızda

Genel Bilgiler

"Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu" Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından 13.11.2008 tarih ve 2008/12 nolu toplantıda kabul edilen "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır. Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan "Etik Kurul Çalışma Yöntemi" ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Kocaeli Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors