Toplantı Takvimi

Toplantı Takvimi

2018 Yılı Toplantı Takvimi
10 Ocak 2018
24 Ocak 2018
07 Şubat 2018
21 Şubat 2018
07 Mart 2018
21 Mart 2018
04 Nisan 2018
18 Nisan 2018
02 Mayıs 2018
16 Mayıs 2018
30 Mayıs 2018
13 Haziran 2018
27 Haziran 2018
11 Temmuz 2018
25 Temmuz 2018
08 Ağustos 2018
05 Eylül 2018
19 Eylül 2018
03 Ekim 2018
17 Ekim 2018
31 Ekim 2018
14 Kasım 2018
28 Kasım 2018
12 Aralık 2018
26 Aralık 2018


  • Başvuru dosyanızın değerlendirilmeye alınması için lütfen dikkat ediniz! 27 Aralık 2017 tarihli etik kurul toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır: GOKAEK-2017/18.2. 2018 yılından itibaren yalnızca aşağıdaki koşulları karşılayan başvuru dosyalarının toplantı gündemine alınmasına karar verilmiştir:
  • - Toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma günü 16:30’a kadar teslim edilmiş olmalı,
  • - İnternet sayfasındaki son güncellenmiş başvuru formlarıyla hazırlanmalı,
  • - Gerekli evrakların tamamı, ilgili formatta hazırlanmış olmalı (örn: özgeçmiş, uygunluk onayı),
  • - Başvuru dosyası telli dosya içine delgeçle delinerek, dizinde belirtilen sıra ile yerleştirilmiş olmalı,
  • - İçerikte veya imza, tarih, unvan, kurum bilgilerinde eksiklik olmamalı.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors