Hakkımızda

Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 24/12/2015 tarihli Yönerge ile kurulmuş ve yenilenen başvuru formları ile başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Araştırmacıların Dikkatine!!!
Bilgi ve değişiklik isteğiyle yeniden görüşülmesine karar verilen projeler için eksikliklerin en geç bir ayda tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Güncel Başvuru Formları Dışında Eski Formlarla Yapılacak Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

Etik Kurul sekreteri tarafından kontrol edilip proje numarası almamış araştırmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Araştırmanızın Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gereklidir. Lütfen başvuru formlarını doldurmadan önce dikkatle okuyunuz.


Araştırmanızın Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gereklidir. Lütfen başvuru formlarını doldurmadan önce dikkatle okuyunuz:


A. Aşağıdaki Araştırma Türlerinden birine uygun olması,

1. İlaç ve Tıbbi Cihaz dışında kalan tüm Gözlemsel çalışmalar,

2. Anket çalışmaları,

3. Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,

4.Kan idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak araştırmalar,

5. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar

6.Hücre veya doku kültürü çalışmaları,

7. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar,

8. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

9. Gıda ve/veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,

10. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,

11. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve

12 Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları


B. Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olması,

C. Başvuru dosyasının aşağıdaki şekilde hazırlanması

1. Başvuru formları içeriğine uygun olarak

2. Karton veya plastik klasör içinde

3. Tüm belgeler delgeç ile delinerek düzenli bir şekilde plastik dosya içerisine konulmalıdır,

. Tüm imzaların eksiksiz olması gerekmektedir.

D. En geç, Etik Kurul toplantısından bir önceki Cuma günü 16:30’a kadar Tıp Fakültesi Ara Kat Etik Kurul Sekreterliğine (Serhat Kıroğlu, Tel: 02623037450) teslim edilmesi gerekmektedir.


Yukarıdaki koşulları taşıyan Başvuru dosyaları Etik Kurul Sekreterliği tarafından Dizine göre incelenecek, biçimsel olarak uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors