Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Etik Kurullar
 

Araştırma Etik Kurulları > Klinik Araştırmalar Etik Kurulu > İlgili Yasa, Yönetmelik ve Etik Kodlar


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) Web Sayfası Bağlantısı İçin Tıklayınız.


Açıklama Dosya
1960 Tıbbi Dentoloji Tüzüğü
1998 Hasta Hakları Yönetmeliği
2003 Biyoloji ve Tıbbın Uygulaması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları Ve BİYOTIP Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
2005 BİYOTIP Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları Ve BİYOTIP Sözleşmesine Ek Protokol
2008 International Ethical Guidlines for Epidemiological Studies
2009 Pediatrik Popülasyonda yürütülecek Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz
2010 Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeleri
2011 WHO Standards and Operational Guidance for Ethics Rewiev of Health Related Research with Human Participants
2012 Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları
2013 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi
2014 İlaç ve biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
2014 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği
2011 Tıbbi Cihaz ve Vücuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihaz Tanımları
2015 İyi Klinik Uygulamalrı Klavuzu
2015 Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetmelik Klavuzu
2015 Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etknlik ve Güvenlik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında yönetmelik
2017 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 49 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33