Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Etik Kurullar
 

Araştırma Etik Kurulları > Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu > Başvuru Formları

BAŞVURU FORMLARI (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2017)

Belge Açıklama
Başvuru Dilekçesi Sorumlu araştırmacı tarafından imzalanmalı
Başvuru Formu Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı
Araştırma protokolü Çalışma gerekçesi, amaç ve yöntemi ayrıntılı planı yazılmalı
(Varsa) Kullanılacak form örnekleri Hasta takip formu / anket formu / katılımcı davet formu... Çalışmada kullanılacak tüm formlar eklenmeli
(Gerekliyse) Aydınlatılmış Onam (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur) Formu örneği
 • Kurallara uygun, tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı
 • Çocukların dâhil olduğu araştırmalarda çocuk ve veli için ayrı
 • Kontrollü araştırmalarda deney/kontrol grubu için ayrı form hazırlanmalı
 • (Varsa) Araştırma Bütçesi Tahmini Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.
  (Varsa) Destekleyen Kuruluş Taahhüdü Varsa (BAP, TÜBİTAK, DPT vb. haricinde) Destekleyen kuruluşun hangi harcama kalemlerini karşılayacağını belirten imzalı belge
  Literatür örneği Tam metin olarak en az bir en çok beş literatür verilmeli
  Taahhütname Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı
  Uygunluk Onayı Çalışma hangi hastane, fakülte, klinik veya laboratuarda yapılacak ise ilgili yerden Uygunluk Onayı veya Etik Kurul onayının ardından izin verileceğine dair belge alınarak dosyaya eklenmeli
  (Varsa) Kullanılacak Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması Varsa Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması kurum yetkilileri tarafından doldurularak imzalanmalı
  Özgeçmişler Formata uygun olarak doldurulmalı
  Değişiklik Bilgi Formu Değişiklik Bilgi Formu

  © Kocaeli Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 10 49 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33