Başvuru Formları

Başvuru Formları

Sorumlu araştırmacı tarafından imzalanmalı

Başvuru Dilekçesi

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı

Başvuru Formu

Çalışma gerekçesi, amaç ve yöntemi ayrıntılı planı yazılmalı

Araştırma protokolü

Çalışmada kullanılacak tüm formlar eklenmeli

(Varsa) Kullanılacak form örnekleri Hasta takip formu / anket formu / katılımcı davet formu...

Kurallara uygun, tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı
Çocukların dâhil olduğu araştırmalarda çocuk ve veli için ayrı
Kontrollü araştırmalarda deney/kontrol grubu için ayrı form hazırlanmalı

(Gerekliyse) Aydınlatılmış Onam (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur) Formu örneği

Tahmini Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.

(Varsa) Araştırma Bütçesi

Varsa (BAP, TÜBİTAK, DPT vb. haricinde) Destekleyen kuruluşun hangi harcama kalemlerini karşılayacağını belirten imzalı belge

(Varsa) Destekleyen Kuruluş Taahhüdü

Tam metin olarak en az bir en çok beş literatür verilmeli

Literatür örneği

Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı

Taahhütname

Çalışma hangi hastane, fakülte, klinik veya laboratuarda yapılacak ise ilgili yerden Uygunluk Onayı veya Etik Kurul onayının ardından izin verileceğine dair belge alınarak dosyaya eklenmeli

Uygunluk Onayı

Varsa Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması kurum yetkilileri tarafından doldurularak imzalanmalı

(Varsa) Kullanılacak Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması

Formata uygun olarak doldurulmalı

Özgeçmişler

Değişiklik Bilgi Formu

Değişiklik Bilgi Formu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors