Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Etik Kurullar
 

Araştırma Etik Kurulları > Klinik Araştırmalar Etik Kurulu > İlgili Yasa, Yönetmelik ve Etik Kodlar

AçıklamaDosya (.doc) Dosya (.pdf)
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı 
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirisi
Hasta Hakları Yönetmeliği
İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 
İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu 
Katılımcı Gönüllülerin Hakları 
Merkezi Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 49 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33