Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Etik Kurullar
 

Araştırma Etik Kurulları > Hayvan Araştırmaları

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KOÜ HADYEK), 24.08.2006 tarihinde kurulmuş ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun 01.12.2008 tarih ve 09 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kocaeli Üniversitesinde deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların KOÜ HADYEK tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Etik Kurula başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının KOÜ HADYEK sekreterliğine teslim edilmesi ve aynı belgenin e-posta ile sekreterlik adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.Duyurular

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 49 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33