Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Etik Kurullar
 

Üniversite Etik Kurulu

"Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu" Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından 13.11.2008 tarih ve 2008/12 nolu toplantıda kabul edilen "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır.

Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan "Etik Kurul Çalışma Yöntemi" ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Kocaeli Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

Üniversite Etik Kurulu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 49 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33